Styret og gruppeledere

Styret og arbeidsgruppa i Polarsirkelen turlag ble valgt av siste årsmøte, og de møtes én gang i måneden.

Navn Rolle E-post Telefon
Stig Arve Johansen Styreleder rettned@gmail.com
Ketil Dalhaug Nestleder, og leder Hyttegruppa ketil.dal@gmail.com 996 93 023
Torunn Bjørkmo Styremedlem torunn.bjorkmo@gmail.com
Kjell Nyrud Styremedlem kjell.nyrud@nb.no 412 42 919
Gunnar Jakobsen Leder Turgruppa gunjak@vgs.nfk.no 975 22 247
Torbjørn Solvoll Leder Rutemerkegruppa bensolvo@hotmail.com 951 39 515
Hilde Høgset Styremedlem 928 57 507
Monica Røe Finseth Leder Barnas Turlag
Jan-Olaf Pedersen Leder DNT Ung
Håkon Hagebø Leder Seniorgruppa
Stig Arve Johansen Leder Fjellsportgruppa rettned@gmail.com 916 67 497
Heidi Jacobsen Redaktør/webansvarlig heidijac90@gmail.com 917 41 382
Kristian Hovd Sekretær polarsirkelen@dnt.no 959 69 310

               

Ansatte

Kristian Hovd

Daglig leder

Tlf: 95 96 93 10