Styret og gruppeledere 2019/20

Styret og arbeidsgruppa i Polarsirkelen turlag ble valgt av årsmøtet 19. februar 2019, og de møtes én gang i måneden.

Navn Rolle E-post Telefon
Kirsten Ellingbø Styreleder styreleder.polarsirkelen@dnt.no
Hilde Grønnerød Høgset Nestleder hilhog@vgs.nfk.no 996 93 023
Torunn Bjørkmo Styremedlem torunn.bjorkmo@gmail.com
Kjell Nyrud Styremedlem kjell.nyrud@nb.no 412 42 919
Odd Arve Horsdal Økonomiansvarlig
Gunnar Jakobsen Leder Turgruppa gunjak@vgs.nfk.no 975 22 247
Torbjørn Solvoll Leder Rutemerkegruppa bensolvo@hotmail.com 951 39 515
Ketil Dalhaug Leder Hyttegruppa ketil.dal@gmail.com 928 57 507
(avventer) Leder Barnas Turlag
Solveig Bjørkmo Leder DNT Ung solveig_bjorkmo@hotmail.com
Håkon Hagebø Leder Seniorgruppa
Stig Arve Johansen Leder Fjellsportgruppa rettned@gmail.com 916 67 497
Heidi Jacobsen Redaktør/webansvarlig web.polarsirkelen@dnt.no 917 41 382
Robert Bjugn Sekretær 959 69 310

               

Ansatte

Foto: Privat

Robert Bjugn

Daglig leder

Tlf: 95 96 93 10