Bli medlem

Kontingent Polarsirkelen turlag
Hovedmedlem 725,-
Familiemedlem 1300,-
Barnas Turlag (0-12 år) 140,-
Skoleungdom (13-18 år) 225,-
Ungdom 19-26 år 370,-
Honnør (67 år eller eldre) 570,-
Husstandsmedlem* 400,-

Medlemskapet gjelder fra 1. januar til 31. desember.

* Bosted på samme adresse som et hoved-, ungdom-, honnør- eller livsmedlem. Er dere flere enn tre familiemedlemmer lønner det seg med familiemedlemskap.

Les om medlemsfordeler (link til DNT sentralt)

Får du ikke til å melde deg inn via nett? Kom innom kontoret, så får du hjelp. Du kan også kjøpe medlemskap direkte på vårt kontor.