Turleder på Aktiv i 100/Kom i gang?

Vi trenger flere spreke bein til å lede torsdagsturene i Klokkerhagen i år. Vil du bidra?

Unni Tangen har lenge holdt orden på torsdagsturene "Kom i gang" i Klokkerhagen aleine, men nå ønsker hun seg flere turledere sammen med seg pga. stort oppmøte. Gjerne en rullerende ordning hvor flere er involvert. Ta kontakt med kontoret v/daglig leder hvis du er interessert. Turene starter opp om en måned, 23. mai.

Skrevet av Heidi Jacobsen 23. april 2019