Rute til Matstutofta

Viktig opplysning om ruta til Matstutofta:
Det er mange som tar av for tidlig når de skal parkere for å gå til Matstutofta. Da havner de inne i et boligfelt. 
Veien som skal brukes er andre vei til venstre etter at man har passert brua i Dalsgrenda. Se kartutsnitt.

Skrevet av Heidi Jacobsen 13. april 2018